Mini Envelopes & Organza Bags

 • 5 mini envelopes + 3 mini organza bags, Valentine, 8 pcs/ bag
  Artno.12155-5505

 • 5 mini envelopes + 3 mini organza bags, Wedding, 8 pcs/ bag
  Artno.12155-5504

 • 5 mini envelopes + 3 mini organza bags, Christmas, 8 pcs/ bag
  Artno.12155-5503

 • 5 mini envelopes + 3 mini organza bags, Baby Pink, 8 pcs/ bag
  Artno.12155-5502

 • 5 mini envelopes + 3 mini organza bags, Baby Blue, 8 pcs/ bag
  Artno.12155-5501